Invitation til Kick-off for ny Sundhedsprofil-undersøgelse 2021

Opdateret den 20. august 2019: Da der kun er tilmeldt få deltagere til dagen, forlænges tilmeldingsfristen til mandag den 26. august 2019. Så afsøg gerne en ekstra gang, om kommunen har mulighed for at deltage med en medarbejder på dagen. 

Nu markeres startskuddet for arbejdet med en ny runde af Sundhedsprofil-undersøgelsen, som skal gennemføres i 2021.

Derfor inviteres til Kick-off for arbejdet for medarbejdere i kommunerne, som arbejder med Sundhedsprofilen.

Formålet med dagen er at give en generel introduktion til arbejdet med Sundhedsprofilen men også at drøfte aktuelle temaer i forhold til de regionale spørgsmål i undersøgelsen. Overvejelserne fra dagen indgår fremadrettet, som input i den regionale arbejdsgruppe vedr. Sundhedsprofilen. Se vedlagte kommissorium.

Arrangementet foregår:

Den 10. september 2019 kl. 12.00-16.00 i regionsrådssalen i Regionshuset i Vejle

Programmet for arrangementet er følgende:

Del 1

Kl. 12.00-12.30                         Frokost

Kl. 12.30-13.30                         Generel introduktion til arbejdet med Sundhedsprofilen

 

Del 2

Kl. 13.30-14.00                         Kaffe og kage

Kl. 14.00-16.00                         Drøftelse af temaer for de regionale spørgsmål i Sundhedsprofilen

 

Første del af arrangementet kan evt. fravælges, såfremt der ikke ønskes en generel introduktion til arbejdet.

Tilmelding til arrangementet skal ske til Mette Nygaard, Projektleder for Sundhedsprofilen i Region Syddanmark via mail: meny@rsyd.dk senest den 19. august 2019. Bemærk venligst, om du/I deltager i hele arrangementet eller kun del 2. Ligeledes om der er særlige ønsker vedr. forplejning.

Mødemateriale udsendes inden mødet.