subbanner

Invitation til Kick-off for ny Sundhedsprofil-undersøgelse 2021

Nu markeres startskuddet for arbejdet med en ny runde af Sundhedsprofil-undersøgelsen, som skal gennemføres i 2021.

Derfor inviteres til Kick-off for arbejdet for medarbejdere i kommunerne, som arbejder med Sundhedsprofilen.

Formålet med dagen er at give en generel introduktion til arbejdet med Sundhedsprofilen men også at drøfte aktuelle temaer i forhold til de regionale spørgsmål i undersøgelsen. Overvejelserne fra dagen indgår fremadrettet, som input i den regionale arbejdsgruppe vedr. Sundhedsprofilen. Se vedlagte kommissorium.

Arrangementet foregår:

Den 10. september 2019 kl. 12.00-16.00 i regionsrådssalen i Regionshuset i Vejle

Programmet for arrangementet er følgende:

Del 1

Kl. 12.00-12.30                         Frokost

Kl. 12.30-13.30                         Generel introduktion til arbejdet med Sundhedsprofilen

 

Del 2

Kl. 13.30-14.00                         Kaffe og kage

Kl. 14.00-16.00                         Drøftelse af temaer for de regionale spørgsmål i Sundhedsprofilen

 

Første del af arrangementet kan evt. fravælges, såfremt der ikke ønskes en generel introduktion til arbejdet.

Tilmelding til arrangementet skal ske til Mette Nygaard, Projektleder for Sundhedsprofilen i Region Syddanmark via mail: meny@rsyd.dk senest den 19. august 2019. Bemærk venligst, om du/I deltager i hele arrangementet eller kun del 2. Ligeledes om der er særlige ønsker vedr. forplejning.

Mødemateriale udsendes inden mødet.