Invitation til deltagelse i 5-dages kursus: Uddannelse i sårbehandling, telemedicinsk samarbejde og Pleje.net

Der afholdes i maj/juni et 5-dages kursus i sårbehandling, telemedicinsk samarbejde og Pleje.net i Region Syddanmark.

Formålet med kurset er at introducere deltagerne til de grundlæggende principper og nyeste teorier indenfor sårbehandling. Der vil være fokus på, at deltagerne får ajourført og videreudviklet deres viden indenfor blandt andet sygdomslære, udredning og diagnosticering, og at de bliver i stand til at anvende og udbrede den øgede viden i praksis.

Nøglepersoner/sårsygeplejersker i kommuner, på sygehuse og i almen praksis inviteres til at deltage. Kommunerne bedes derfor videreformidle invitationen til relevante medarbejdere i den enkelte kommune.

Tilmeldingsfristen er den 12. april 2019.

Se mere i denne flyer og programmet

Tilmelding foregår via dette link: https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=33484