Invitation til afprøvning af løsningsforslag i projekt ”Udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi i kommunerne”

Epilepsihospitalet Filadelfia har af Sundhedsministeren fået til opgave at gennemføre projektet ”Udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi til kommunerne” i perioden april 2019-juni 2023. Formålet er at forbedre kendskabet til og indsatserne overfor mennesker med epilepsi. Epilepsihospitalet har nedsat et landsdækkende udvalg med repræsentation fra regionerne, kommunerne, relevante faglige selskaber og patientforeningen til at gennemføre projektet.

Projektet er så langt, at udvalget har identificeret og udviklet en række forslag til forbedringer af udbredelsen af sundhedsfaglig viden om epilepsi i kommunerne. Disse forslag ønskes nu vurderet og testet i en række udvalgte kommuner i løbet af efteråret 2022.

Det er ønskes, at hvert KKR udpeger 1-2 kommuner, som kan deltage i den planlagte afprøvning.

 • Udvalget har identificeret, og er pt i gang med at udfolde, følgende forbedringsforslag, som
  ønskes drøftet, vurderet og afprøvet i udvalgte kommuner i løbet af efteråret 2022:

  • Løsninger rettet mod aktører, som sjældent har kontakt med personer med epilepsi:
   • Etablering af central koordinator i kommunerne, som har ansvaret for overblik over
    tilgængelig, relevant sundhedsfagligt viden om epilepsi, samt relevant målgruppespecifikt
    materiale. Afsættes tænkes i eksisterende hjerneskadekoordinatorer. Det er
    arbejdshypotesen, at forslaget om den centrale epilepsi-koordinator kan integreres
    som supplement i eksisterende hjerneskadekoordinatorer
  • Løsninger rettet mod aktører, som ofte har kontakt med personer med epilepsi:
   • Etablering af e-læringsplatform, som både udtrykker en bred vifte af moduler, og har
    indbygget kvalitetsstandard for nødvendig viden indbygget
   • Tilbud om ”udkørende teams” (allerede kendt i Region Hovedstaden) til botilbud og
    specialiserede institutioner/tilbud

I første omgang foreslås et bilateralt møde mellem kommunens sundhedschef og repræsentanter fra udvalget, hvor foreløbige resultater fra projektet kan blive præsenteret, og forbedringsforslagene fra udvalget kan blive drøftet. I forlængelse af dette møde, kan yderligere personer fra kommunen eventuelt inddrages i den mere praktiske aftestning af forslagene.

Den formelle invitation kan læses her: Orientering Og Forespørgsel Til KKR

Deadline for udpegning er den 1. september 2022.

Invitation til afprøvning af løsningsforslag i projekt ”Udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi i kommunerne”

Bekræft samtykke