Informationsmøde vedrørende nye SAM:BO forløb for Socialpsykiatrien

Der afholdes informationsmøde om analyse af arbejdsgange i forbindelse med implementering af nye SAM:BO-forløb i relation til socialpsykiatrien den 18. januar 2018. Klik her for at se invitationen til mødet. Bemærk at der er et stykke hjemmearbejde, som I bedes udføre forud for mødet, som skal sendes inden den 16. januar 2018.

Hjemmearbejde, tilmelding og spørgsmål sendes til Dorthe Lilliendal, dobli@fmk.dk.

 

Se endvidere nedenstående dokumenter:

Dagsorden til informationsmøde i relation til de nye SAM:BO

Forløb 6. Kommunikation og samarbejde vedrørende skadestuebesøg (akut ambulant) og Socialpsykiatrien

Forløb 7. Kommunikation og samarbejde vedrørende ambulante patientforløb og Socialpsykiatrien

Forløb 8. Kommunikation og samarbejde vedrørende behandlingsforløb og Socialpsykiatrien

Implementeringsplan Socialpsykiatri SAMBO forløb 301117