Information om Aktiv Patientstøtte

Det nationale forsknings – og udviklingsprojekt ”Aktiv Patientstøtte” udrulles i Region Syddanmark fra august 2017.

Projektets formål er en støttende indsats overfor de patienter, der har brug for særlig støtte til at håndtere deres sygdomsforløb, blandt andet på tværs af sektorer. Målgruppen er patienter med kronisk sygdom. Den 1 % procent af de patienter, der står for 30% af de samlede sundhedsudgifter. Udover en økonomisk gevinst forventes projektet at kunne bidrage til øget egenomsorg hos den enkelte patient. Projektet bygger på viden og erfaringer fra et svensk forskningsprojekt, som påviste god effekt med denne patientstøttende indsats.

Klik her for at se et orienteringsnotat, som redegør mere dybt for projektet.

Klik her for at se en folder omkring info om aktiv patientstøtte.