Indrapportering af hjertedata – Oprettelse hos Sundhedsdatastyrrelsen

Sekretariatet er blevet kontaktet af RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) ift. Indrapportering til den nye syddanske hjertedatabase, og RRKPs mulighed for at trække denne data så den kan anvendes nationalt. Ifm. dette mangler RKKP, at tilmelde/registrere kommunerne hos Sundhedsdatastyrelsen, hvor data fra alle regioner skal samles. Det er RKKP, der sørger for at tilmelde/registrere kommunerne ved Sundhedsdatastyrelsen.

Det bemærkes, at det ikke vil have konsekvenser for kommunerne at blive oprettet hos Sundhedsdatastyrelsen. RKKP vil gerne have kommunerne oprettet hurtigst muligt, da der kan være flere måneders sagsbehandlingstid før oprettelsen, går igennem. Så årsagen til at RKKP gerne vil have tilladelsen så hurtigt som muligt er for at være på den sikre side i forhold til at kunne modtage og benytte data fra kommunerne så snart de kan trækkes fra kommunerne til bl.a. årsrapporter for at se, om patienterne får de ydelser som de skal have for hjerterehabilitering. RKKP kan kun trække data fra kommunerne fra den dato de er blevet godkendt som en datakilde hos dem, dvs. konsekvensen hvis der mangler data for en periode er, at man i årsrapporten ikke kan følge de kommunale data for den periode hvor der ikke er tilladelse til kommunale data fra SDS.

Alle kommuner bedes derfor via formularen nedenfor, hurtigst muligt svare på om det er OK at RKKP begynder at oprette den enkelte kommune hos Sundhedsdatastyrelsen.

Vedr. hjertesyd databasen har Region Syddanmark meddelt, at Regionen og 5 syddanske kommuner på nuværende tidspunkt er i gang med en pilotafprøvning af den syddankse database som alle kommuner i syddanmark fremadrettet skal indrapportere til. I får besked når dette implementeres.

Processen for beslutning om hjertedatabasen

  • SKU godkendte den 8. februar 2019 det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom

 

  • Et væsentligt element i forløbsprogrammet er, at kommunerne skal varetage en større del af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen i forhold til mennesker med hjertesygdom. Et særligt opmærksomhedspunkt i den tilhørende implementeringsplan er, at det er en forudsætning for, at kommunerne kan overtage en større del af genoptrænings- og rehabiliteringsopgaven, at de kan indberette i Dansk Hjerte Rehabiliterings Database (DHRD) svarende til, hvad sygehusene gør i dag. DHRD er blandt de kliniske kvalitetsdatabaser, som er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen. En teknisk løsning, der sætter kommunerne i stand til at indberette direkte i DHRD, var imidlertid ikke tilgængelig på tidspunktet for godkendelsen. Derfor er HjerteSYD databasen oprettet. Data fra HjerteSYD databasen skal videregivelse til RKKP’s webservice, så de kommunale data kan kobles med de nationale data fra hospitalerne.

 

  • På mødet i DAK den 19/9-2019 blev det besluttet, at der skal oprettes en syddansk database fremfor at benytte HjerteKomMidt. 

 

Sig endelig til hvis I har yderligere spørgsmål.

 

Indrapportering af hjertedata