Implementeringsplan for overflytning af patienter med urologisk kræft & diabetes type 2

Til orientering kan de nylige ændringer i forhold til opgavefordelingen mellem sygehus og almen praksis ses her nedenfor:

Der vil på næstkommende møde i temagrupperne under implementering af overenskomsten for almen praksis være en drøftelse af konkret kommunikation til kommunerne omkring implementering, og der vil herefter komme yderligere orientering.