Hvordan er samarbejdet i jeres kommune med kvalitetsklyngerne for almen praksis?

På et kommende møde i Styregruppen for SydKIP (SydKIP er Region Syddanmarks kvalitetsenhed, der understøtter kvalitetsudvikling, efteruddannelse og samordning i praksissektoren), hvor kommunerne også er repræsenteret, skal der være en temadrøftelse om kvalitetsklyngerne for almen praksis. For bedst muligt at kunne bidrage til temadrøftelsen vil vi meget gerne have jeres input ude i kommunerne til samarbejdet med kvalitetsklyngerne.

Hvad er kvalitetsklyngerne?

Som følge af overenskomstaftalen for almen praksis fra 2018 har de praktiserende læger etableret sig i mindre grupper – såkaldte kvalitetsklynger. Hensigten er, at klyngerne løbende afholder møder, hvor de med udgangspunkt i data indgår i en fælles faglig diskussion, erfaringsudveksler og inspirer hinanden til kvalitetsudvikling. VIVE’s undersøgelse viser, at klyngerne har et potentiale som bindeled mellem almen praksis og samarbejdspartnere i det øvrige sundhedsvæsen, herunder kommunerne. I kan læse endnu mere om kvalitetsklyngerne på VIVE’s undersøgelse her: Link

Vi vil meget gerne bede jer om at besvare følgende spørgeskema. Svarfristen er d. 13. marts 2024

Bekræft samtykke