Husk tilmeldingsfrist til kurset under Sammen om Velfærd

Tilmeldingsfristen til kurset er forlænget, så sidste frist er nu den 18. maj kl. 12.00.  Der er kun tilmeldt 5 kommunale repræsentanter (17-05-17) og kommunerne har 10 pladser.

Der er nu åbnet for tilmeldinger til det første kursus under ‘Sammen om Velfærd’.

Klik her for at se invitationen.

Kurset foregår den første gang i Kolding -centralt i regionen. Herudover vil der blive udbudt 3 tilsvarende kurser i efteråret, som vil blive fordelt rundt i regionen. Datoerne er i øjeblikket ved at blive afklaret.

Styregruppen i Sammen om Velfærd (og formandskabet) har ønsket at det først kursus løber af stablen inden sommerferien, således at erfaringerne kan fremlægges for Round Table i september måned, derfor er tidsfristerne lidt pressede.

På grund af de korte tidsfrister er det sammen med regionen og uddannelsesinstitutionerne besluttet, at kursisterne til det første hold fordeles mellem parterne, og at hver part ’udpeger’ deltagerne.

Kommunerne har til det første hold 12 pladser. Det er besluttet, at de 12 pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet. Som I kan se i invitationen, skal tilmeldingerne indberettes til regionen senest den 15. maj 2017. Jeg vil derfor bede jer om at indmelde kandidater i nedenstående skema senest den 18. maj 2017 kl. 12.00 til os i Sekretariatet. Vi har så mulighed for at koordinere tilmeldingerne, inden de videregives til Regionen. Invitationen sendes til kontaktpersoner i både Sundhedsstrategisk Forum og Socialdirektørforum. Der vil som udgangspunkt kun blive givet 1 plads til hver kommune til dette første kursus, så I bedes koordinere tilmelding på tværs af social- og sundhedsområdet, så vidt det er muligt.

I kurset ligger en praktikdag, hvor kursisterne bytter plads 2 og 2. Det betyder at kursistens afdeling den 7. juni får besøg af en anden kursist. Sammen med tilmeldingen bedes kursisten bl.a. oplyse navn og mail på nærmeste leder. Lederne og kursisten vil få nærmere information om forventningen til dagen – evt. i form af en case beskrivelse eller lignende.  Informationen kommer for uddannelsesinstitutionerne, der i fællesskab udbyder kurserne og har besluttet at sammensætter et ’rejsehold’ af undervisere til alle kurserne i 2017.

Invitation til et 3 dages kompetenceudviklingsforløb for undervisere og vejledere