HØRING: Nyt tværsektorielt forløbsprogram i Region Syddanmark for mennesker med hjertesygdom

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har inden for deadline modtaget tilbagemeldinger fra 4 kommuner på høringsudkastet. Bemærkningerne er indarbejdet i høringssvaret, hvor det er vurderet relevant.

Derfor får I her et tilrettet høringssvar til endelig godkendelse. Sekretariatet forventer kun at høre fra de kommuner, der ikke bakker op om det tilrettede høringssvar. 

 

Deadline er torsdag d. 25. oktober.

Det endelige høringssvar vil umiddelbart herefter sendes til Regionen, så deadline for høringssvar overholdes.

 

Det tilrettede fælleskommunale høringssvar finder I her: 

Endeligt fælleskommunalt høringssvar På Forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom

 


Som det fremgår af nedenstående procesplan, får I her et udkast til et fælleskommunalt høringssvar vedr. det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom i Region Syddanmark.

Fælleskommunalt Høringssvar På Forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom

 

For at kunne overholde procesplanen er der deadline for indgivelse af bemærkninger fredag d. 12. oktober.

Bemærkningerne sendes til Cæcilie på celu@haderslev.dk 

 

Den resterende del af procesplanen, ser efterfølgende således ud:

  • Mandag d. 22. oktober vil et revideret høringsudkast blive sendt rundt til en sidste justering blandt de 22 kommuner
  • Torsdag d. 25 . oktober er der deadline for opbakning til høringssvaret
  • Fredag d. 26. oktober sendes det endelige høringssvar til Region Syddanmark.

 


 

Det Administrative Kontaktforum har i henhold til Sundhedsaftalen 2015-18 udarbejdet et udkast til et nyt tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom i Region Syddanmark.

Det tværsektorielle forløbsprogram for hjertesygdom er udarbejdet efter samme skabelon som det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med KOL og diabetes.

 

Høringsfristen er fredag d. 26. oktober 2018.

 

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat udarbejder i samarbejde med relevante fagpersoner et  fælleskommunalt høringssvar ud fra følgende procesplan:

  • Fredag d. 5. oktober vil et udkast til høringssvar sendes ud til kommentering blandt de 22 syddanske kommuner
  • Fredag d. 12. oktober er der deadline for bemærkninger til høringsudkastet
  • Mandag d. 22. oktober vil et revideret høringsudkast blive sendt rundt til en sidste justering blandt de 22 kommuner
  • Torsdag d. 25 . oktober er der deadline for opbakning til høringssvaret
  • Fredag d. 26. oktober sendes det endelige høringssvar til Region Syddanmark.

 

Afgivelse af eget høringssvar:

Såfremt en kommune ønsker at indgive eget høringssvar, kan det afgives via høringsportalen på Region Syddanmarks hjemmeside

Høringssvar kan kun afgives via hjemmesiden:

https://www.regionsyddanmark.dk/wm510423

 

Det samlede høringsmateriale:

Forløbsprogram For Patienter M Hjertesygdom A4 Folder Enk.sider HØRINGSUDGAVEN

Høringsbrev Hjerteforløbsprogrammet

Høringsparter Hjerteforløbsprogrammet