Høring: Fælles ansøgning om Satspuljemidler til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Syddanmark

Som tidligere annonceret for I nu mulighed for at afgive høringssvar til den fælles ansøgning om Satspuljemidler til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiatriske lidelser i Region Syddanmark.

 

Følgende materiale er vedhæftet:

 

Deadline for afgivelse af høringssvar er fredag den 23. marts kl. 08.00.

 

Følgende parter har fået fremsendt høringsmateriale, og dermed  ansøgningen i høring den 14.-23. marts 2018:

  • De syddanske kommuners sundhedsområde (sundhedsplejen), myndighedsområdet for social, børn og unge (Familieafdelingerne) (OBS. Kommunerne er selv ansvarlige for koordinering og inddragelse af relevante fagområder. Der opfordres til, at der for hver kommune afgives ét fælles kommunalt høringssvar, som omfatter alle de fagområder der er relevante for børn og unge trivsel.)
  • Sygehusene i Region Syddanmark (fødeafdelinger, Familieambulatorier, børneafdelinger)
  • Det sociale område, Region Syddanmark
  • Psykiatrisygehuset
  • Praktiserende Lægers Organisation i Region Syddanmark

 

 

Høringssvar sendes til magnus.falby@rsyd.dk