Høring af udkast til ny praksisplan for fodterapi fra Region Syddanmark

Opdatering den 6. marts 2023: Regionsrådet i Region Syddanmark vedtog den 27. februar 2023 Region Syddanmarks nye praksisplan for fodterapi. Region Syddanmark vil i den forbindelse benytte lejligheden til at takke høringsparterne for deres bemærkninger til praksisplanen.

 

På dette link kan I se, hvordan jeres høringssvar til praksisplanen er indgået i sagen.

 

Den nye praksisplan vil blive gjort tilgængelig på Region Syddanmarks hjemmeside snarest.

 

Det fælleskommunale høringssvar til praksisplanen kan læses her: Fælleskommunalt Høringssvar På Praksisplan For Fodterapi 2022

__________________________________________________________________________________________

Region Syddanmark har udarbejdet et udkast til en ny praksisplan for fodterapi, der skal danne rammen for den kapacitetsstyring og udvikling, regionen vil arbejde med på det fodterapeutiske område i de kommende 4 år.

Der vil blive udarbejdet et fælleskommunalt høringssvar. Høringsperioden er kort og der er frist for høringssvar den 5. december 2022.
Den enkelte kommune har mulighed for også selv at afgive et høringssvar. Vi beder kommunerne sende input til dette udkast til høringssvar.

 

Høringsmateriale og yderligere info kan findes her: Høring af ny praksisplan for fodterapi (regionsyddanmark.dk)

PDF med udkast til ny praksisplan: Praksisplan Fodterapi 2023

 

Procesplan for fælleskommunalt høringssvar:

Dato

Handling

Frist for tilbagemelding til sekretariatet (mia.hansenmandau@middelfart.dk)

15. november 2022

Første udkast sendes til kommentering i kommunerne

25. november 2022

29. november 2022

 

Andet udkast til høringssvar sendes til kort endelig godkendelse i kommunerne. Er der afsluttende bemærkninger til høringssvaret, kan disse afgives.

2. december 2022

 

Henvendelser vedrørende det fælleskommunale høringssvar bedes sendes til Mia Mandau: mia.hansenmandau@middelfart.dk .

Henvendelser vedrørende høringen eller praksisplanen rettes til praksisafdelingen i Region Syddanmark: ekm@rsyd.dk