Høring af revideret samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark

Følgegruppen for behandling og pleje har på deres møde den 12. oktober 2017 godkendt, at en revideret Samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark sendes i høring blandt relevante parter.

 

Idet den reviderede aftale berører flere felter i kommunen, opfordres der til, at man internt i kommunen sikrer, at alle relevante parter høres, herunder:

 

  • Sundhedsområdet (sundhedsplejen)
  • Myndighedsområdet for børn og unge (Familieafdelingerne)
  • Misbrugscentre/misbrugsområdet

 

Der opfordres endvidere til, at hver kommune afgiver et samlet høringssvar.

 

Høringsperioden er den 13. oktober til den 16. november 2017, og høringssvar kan afgives via dette link: www.regionsyddanmark.dk/wm504870

 

Høringsmaterialet er samlet her:

Høringsudkast til samarbejdsaftale Familieambulatorier Plus

Oversigt over væsentlige ændringer i den reviderede samarbejdsaftale

Høringsbrev samarbejdsaftale vedrørende gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark

Høringsliste