Høring af Region Syddanmarks Sundhedsberedskabsplan

Opdatering 13. oktober 2021:

Det fælleskommunale høringssvar til Region Syddanmarks Sundhedsberedskabsplan er nu sendt til Regionen. Det endelige høringssvar kan læses her: Faelleskommunalt Hoeringssvar For Region Syddanmarks Sundhedsberedskabsplan 2021 Færdig

_________________________________________________________________

Region Syddanmark har sendt forslag til sundhedsberedskabsplan i Region Syddanmark til høring jf. § 11 i Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet.

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet et udkast til fælleskommunalt høringssvar til denne. Vi beder kommunerne sende input til dette udkast til høringssvar.

Udkastet til det fælleskommunale høringssvar kan læses her: Fælleskommunalt Høringssvar For Region Syddanmarks Sundhedsberedskabsplan 2021

 

Se procesplanen for det fælleskommunale høringssvar nedenfor. Input sendes til sekretariatet fra den 10. september 2021, hvor sekretariatet sender udkast til høringssvar ud til kommunerne via hjemmesiden. De kommunale inputs sendes til mima@haderslev.dk, senest den 30 september 2021.  

Regionens høringmateriale og yderligere info kan findes her: Høring af Sundhedsberedskabsplan // Region Syddanmark.

Høringsfristen er den 14. oktober 2021.

 

Procesplan

DatoHandlingAnsvarlig
Den 10. september 2021

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat sender udkast til høringssvar til kommentering i kommunerne via hjemmesiden.

 

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat
Den 30. september 2021

Frist for kommunernes kommentering af udkastet (sendes til sekretariatet mima@haderslev.dk).

 

Kommunerne 
Den 14. oktober 2021Det fælleskommunal høringssvar indsendes til Regionen og sendes til orientering på FKS hjemmeside.Fælleskommunalt Sundhedssekretariat (mima@haderslev.dk)