Henvendelse til kommunerne vedr. monitorering af samarbejdsaftale på stomiområdet

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering ønsker at følge op på ”Samarbejdsaftalen på stomiområdet” fra 2021 (revideret i 2022), og beder derfor alle kommuner svare på nedenstående spørgsmål:

Henvendelse til kommunerne vedr. monitorering af samarbejdsaftale på stomiområdet

Har der været sagsbehandlingstider ved "nye ansøgninger" på over 4 uger i 2022?(Påkrævet)
Hvis ja, hvor ofte sker det?
Har der været sagsbehandlingstider ved "ændringer i stomiprodukter" over 10 hverdage?(Påkrævet)
Hvis ja, hvor ofte sker det?
Bekræft samtykke

Jeres tilbagemeldinger vil blive fremlagt for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering på mødet den 20. april og sidenhen blive fremsendt til de fire sundhedsklynger på fagligt strategisk niveau (svarende til det gamle SOF-områder). Her sidder der kommunale og regionale ledelsesrepræsentanter med tilknytning til hhv. Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Lillebælt og OUH.

 

DEADLINE for besvarelsen er onsdag den 22. februar 2023

 

Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte Lisbeth Thule Offer, sekretær for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering: litm@haderslev.dk eller 23697491

 

Samarbejdsaftalen kan læses her: Samarbejdsaftale På Stomiområdet Syddanmark 2. Udgave Juni 2022