FritValgService afholder webinar om kommunernes rolle i ordningen for rehabilitering på specialiseret niveau

Sådan kommer det frie valg på rehabilitering specialiseret niveau til at fungere i praksis.

FritValgService afholder webinar torsdag 25. januar 2024 kl. 13.15 – 14.00. På webinaret gennemgås kommunens rolle i ordningen for rehabilitering på specialiseret niveau.

Såfremt du ikke har mulighed for at deltage i webinaret eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til FritValgService på info@mingenoptræning.dk.

Send din tilmelding til webinaret på info@mingenoptræning.dk

 

Om rehabilitering på specialiseret niveau 

Den 30. januar 2024 bliver det muligt som borger at gøre brug af det frie valg for rehabilitering på specialiseret niveau. På mingenoptræning.dk kan du efter afholdelse af webinaret som kommune finde information om, hvordan processen for det frie valg kommer til at foregå, og hvad det betyder for den kommunale praksis. 

Hvis du som kommune ikke allerede er oprettet som bruger, skal du starte med at oprette dig for at tilgå de forskellige materialer. Herefter får du bl.a. adgang til: 

  • Vejledning til tildeling af forløb
  • Beskrivelser af faglige krav og vejledende takstramme
  • Overblik over de interne arbejdsgange samt samarbejdet med leverandørerne

 

Hvordan kommer det frie valg til at fungere i praksis? 

Muligheden for at vælge en privat behandler er et tilbud til borgeren, hvis I som kommune ikke kan tilbyde opstart af rehabilitering på specialiseret niveau inden for syv dage efter, at borgeren er blevet udskrevet fra hospitalet. Det er dermed borgerens beslutning, om vedkommende vil gøre brug af det frie valg og vælge en privat leverandør eller tage imod det kommunale tilbud.  

I praksis gør borgeren brug af det frie valg ved at kontakte de leverandører, som kommunen har henvist til gennem mingenoptræning.dk.  

 

Hvilke forløb er omfattet af det frie valg? 

Det frie valg omfatter de genoptræningsforløb, som kommunerne er ansvarlige for at tilbyde. Det indebærer almen genoptræning (basalt og avanceret niveau), samt rehabilitering på specialiseret niveau. Indtil nu har ordningen udelukkende omfattet almen genoptræning på basalt og avanceret niveau, men pr. den 30. januar 2024 bliver det frie valg også muligt også for rehabilitering på specialiseret niveau. 

 

Hvilke krav er der til de private leverandører? 

Når de private leverandører ansøger om at være med i ordningen, behandler vi deres ansøgning straks. Du kan læse mere om kravene til de private leverandører på www.mingenoptræning.dk. Her kan du også læse om aftalebetingelserne, kontrakten, de faglige krav og takstmodellen. 

Alle leverandører, som har ansøgt inden 22. januar 2024, og som opfylder kravene, vil være en del af ordningen fra den 30. januar 2024. Herefter behandler vi løbende nye ansøgninger. 

 

Hvordan er fritvalgsordningen blevet udviklet? 

For at sikre en ordning som bedst muligt matcher den kommunale praksis, har en kommunal arbejdsgruppe bistået FritValgService i udviklingsarbejdet.  

 

Hvor finder jeg mere information? 

www.mingenoptræning.dk er samlet al relevant information for kommunerne.