Forlængelse af midlertidig aftale om dosispakket medicin til 1. december 2022

RLTN og PLO har forlænget den midlertidige aftale om at honorere læger for deres arbejde med dosispakket medicin frem til december 2022. Perioden hvor aftalen er gældende bruges til at gennemføre en analyse af bl.a. arbejdsdelingen mellem sektorer omkring oprettelse og vedligeholdelse af ordination af dosispakket medicin. Aftaleparterne er i udgangspunktet enige om, at det er den sidste forlængelse af aftalen i sin nuværende form.

KL har skrevet en kort nyhed om baggrunden for dosispakket medicin, og hvordan man håber, at det kan være ét (ud af mange) greb, der kan afhjælpe afhjælpe udfordringer med at sikre sundhedspersonalet tilstrækkelig tid til at løfte kerneopgaven: Dosispakket medicin frigiver tid til kerneopgaven (kl.dk)

Aftalen kan læses her: Forlængelse Af Midlertidig Aftale Om Dosispakket Medicin 1. December 2022