Forespørgsel: Status til sag til SKU omkring røgfri fremtid

Sundhedskoordinationsudvalget skal på deres møde i juni have en sag på dagsordenen omkring Røgfri Fremtid. 

Det vil være rigtig interessant, hvis udvalget kan få en status på, hvor langt kommuner og region er med røgfri skoletid, røgfri arbejdstid og røgfri udearealer (fx kommunale idrætsfaciliteter). Da der også er målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 omkring rygning, vil den indsamlede status ligeledes kunne give et fint baggrundsbillede af, hvor kommunerne er på området ved aftalens ikrafttrædelse. 

Nedenstående formular bedes udfyldt senest den 28. maj 2019.

Spørgsmål kan rettes til projektlederen for Røgfri Fremtid: birthe.navntoft@rsyd.dk  

Statusspørgsmål om røgfri fremtid