Forespørgsel om kommunalt input til revidering af samarbejdsaftaler

Nedenstående er en forespørgsel fra arbejdsgruppen for opgaveoverdragelse og medicinadministration om kommunalt input med henblik på at revidere fire SAM:BO samarbejdsaftaler.

 

Kære kommune, 
 
Den stående arbejdsgruppe for opgaveoverdragelse og medicinadministration ønsker at revidere fire SAM:BO samarbejdsaftaler. Der er tale om følgende samarbejdsaftaler: 

 

  • Samarbejdsaftalerne om sondeernæring 
  • Samarbejdsaftale om parenteral ernæring 
  • Samarbejdsaftale om pasning af dræn  
  • Samarbejdsaftale om kateteranlæggelse og -pleje 

 

 

Gruppen har brug for jeres kommunes input til arbejdet, og nedenfor er der 4 spørgsmål, som I meget gerne må besvare for hver af samarbejdsaftalerne (med mindre, at det giver bedre mening at lave én samlet besvarelse) 

  

  • Hvad fungerer godt ved samarbejdsaftalerne ift. det tværsektorielle samarbejde? 
  • Hvad fungerer mindre godt ved samarbejdsaftalerne ift. det tværsektorielle samarbejde? 
  • Er der nogle uudnyttede udviklingspotentialer i samarbejdsaftalerne? Hvis ja – hvilke? 
  • Øvrige forhold, som arbejdsgruppen skal gøres opmærksom på ift. samarbejdsaftalerne? 

 
 
Svarfrist er den 17. marts 2022. 
Send Jeres besvarelser til konsulent og sekretær for arbejdsgruppen, Frida Middelfart, på mail: fjpm@rsyd.dk 
 

 
Tak for Jeres bidrag. 
 
Mange hilsner 
Den stående arbejdsgruppe for opgaveoverdragelse og medicinadministration 

 

 
Indhold i samarbejdsaftalen 
Læs samarbejdsaftalerne her 
 

Spørgsmål 
Har I spørgsmål til besvarelse af spørgsmålene, kontakt da konsulent og sekretær for arbejdsgruppen, Frida Middelfart, på tlf. 24908769 eller mail: fjpm@rsyd.dk