Forespørgsel om effektviden

Sundhedsstrategisk Forum (SSF) har udtrykt ønske om at få et overblik over viden om effekten af indsatser på sundhedsområdet.

’Viden’ kan dække over evalueringer, målinger, studier, rapporter, ledelsesinformation mm. Med andre ord kilder til viden om den indsats vi leverer til borgerne på sundhedsområdet. Tidshorisonten er begrænset til fra 2014 til 1. halvår 2017.

Med denne meget brede efterspørgsel skal kommunen blot fremsende det originale produkt i en PDF-fil til sekretariatet, på hvilken baggrund den fælles kommunale økonomigruppe vil forsøge at skabe et samlet overblik og efterfølgende gøre informationerne tilgængelige for kommunerne via fællessekretariatets hjemmeside.

Deadline for tilbagemelding er den 30. august til Christina Ryborg (cetr@haderslev.dk) og spørgsmål vedrørende indsamling kan sendes til Morten Jessen-Hansen (mjh@Aabenraa.dk).