Forbedret kommunikation mellem kommunerne og almen praksis omkring borgere med psykiske lidelser

 

Baggrund

 

I Praksisplanen for almen praksis sættes der fokus på forbedret kommunikation og samarbejde i det sammenhængende sundhedsvæsen i Syddanmark. Særligt i forhold til borgere med psykiske lidelser er der behov for ekstra fokus.

Psykiatriområdet udfordrer på mange måder samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis, da der ofte er tale om borgere med komplekse livsforløb indenfor sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet. Borgerne krydser ofte mellem de forskellige sektorer og har i særlig grad brug for, at samarbejdet fungerer. Der er derfor også allerede fokus på et forbedret samarbejde, bl.a. i regi af Sundhedsaftalen.

Et område, der dog anses som særligt vanskeligt, er der hvor borgere med psykiske lidelser bor i eget hjem. Her beskriver PLO Syddanmark, at det kan være svært at sikre en tilstrækkelig god og lettilgængelig dialog på tværs af almen praksis og kommunernes medarbejdere.

 

Dette afgrænsede emnefelt er der i øjeblikket ikke fokus på i Sundhedsaftalearbejdet, og det kan derfor være relevant, at der ses nærmere på det.

 

Praksisplanudvalget opfordrer til drøftelse i KLU

Praksisplanudvalget har drøftet området på deres seneste møder, og som opfølgning på dette vil de gerne opfordre til, at de kommunalt lægelige udvalg dagsordenssætter en drøftelse af området. Praksisplanudvalget foreslår, at der som baggrund for drøftelsen foretages en afdækning af henholdsvis de praktiserende lægers og kommunernes eksempler på, hvordan samarbejdet kan være udfordrende. På baggrund af drøftelsen kan der aftales lokale løsninger.

PLO Syddanmark har på møderne i Praksisplanudvalget fremlagt den løsning, at der kunne være en kontaktperson i hver kommune, som har en liste over alle kommunens støtte-kontakt-personer. Det vil gøre det lettere for de praktiserende læger at få fat i de rette medarbejdere, når de står med en konkret borger, hvis de ved, hvem de skal kontakte for at få en opdateret liste over kontaktpersoner i den enkelte kommune. Denne løsning kan evt. drøftes lokalt.

 

Tilbagemeldinger til Praksisplanudvalget

Hvis udfordringerne er af generel karakter, hvor det vil være hensigtsmæssigt med en fælles løsning, kan de bringes ind til Praksisplanudvalget med henblik på at afsøge mulighederne for en fælles løsning. Ligeledes hører Praksisplanudvalget meget gerne tilbagemeldinger fra KLU’erne, såfremt der findes gode lokale løsninger, der med fordel kan informeres om bredt i Syddanmark.

Såfremt udfordringerne om kommunikation involverer behandlingspsykiatrien, opfordres KLU´erne til at bringe emnet op i de psykiatriske samordningsfora til en drøftelse af en fælles løsning.