Fald i eget hjem

Der opleves til tider uhensigtsmæssigheder i samarbejdet mellem AMK-vagtcentralen og kommunerne omkring at rejse borgere, som er faldet i eget hjem.

Derudover er det indtrykket, at det er meget forskelligt, hvordan den enkelte kommune løser opgaven, når borgere falder i eget hjem. Der tænkes her på borgere, som ikke har behov for lægehjælp/komme på sygehuset, men som blot ikke selv er i stand til at rejse sig op (pga. funktionsnedsættelser, kraftig overvægt, demens mv.). Inden der iværksættes forslag til samarbejdsaftale el. lign., er der behov for en afdækning af, hvordan kommunerne løser opgaven.

Alle kommuner bedes derfor besvare nedenstående spørgsmål.

Frist for besvarelse: Tirsdag den 20. november 2019.

Fald i eget hjem