Fald i eget hjem

I 2018 blev der gennemført en spørgerunde omkring fald i eget hjem, pga. der opleves uhensigtsmæssigheder i samarbejdet mellem AMK Vagtcentralerne og kommunerne omkring at rejse borgere op, der er faldet i eget hjem.

Efter aftale med DAK- formandsskabet er der i et samarbejde mellem kommunerne i Syddanmark og Region Syddanmark efterfølgende udarbejdet en henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. borgere, som falder i eget hjem, som ikke er tilskadekomne og skal have hjælp til at blive rejst op. Ministeriet har i forlængelse heraf oplyst, at praksis på dette område skal aftales mellem region og kommuner.

For at sikre et opdateret grundlag at arbejde videre på med samarbejdet, så gennemføres der en uddybende spørgerunde til alle kommuner om fald i eget hjem.

Der vil samtidig blive gennemført en undersøgelse i en måned på AMK Vagtcentralen, om hvor mange gange AMK Vagtcentralen bliver kontaktet om at rejse borgere op, der er faldet uden skader/sygdom.

Der udarbejdes nu et oplæg til at belyse området nærmere. Arbejdet følges i Følgegruppen for behandling og pleje.

 

Alle kommuner bedes derfor besvare nedenstående spørgsmål. 

Frist for besvarelse den 4. oktober 2019

 

Fald i eget hjem (efteråret 2019)