Fald i eget hjem

I 2018 blev der gennemført en spørgerunde omkring fald i eget hjem, fordi der opleves uhensigtsmæssigheder i samarbejdet mellem AMK Vagtcentralerne og kommunerne omkring at rejse borgere op, der er faldet i eget hjem. Der blev også, efter aftale med DAK-formandskabet, udarbejdet en henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende borgere, der falder i eget hjem, som ikke er tilskadekomne, men som skal have hjælp til at blive rejst op. Ministeriet har i forlængelse heraf oplyst, at praksis på dette område skal aftales mellem region og kommuner.

 

Der er stadig ikke fundet nogen løsning på problemstillingen.  

 

For at sikre et opdateret grundlag at arbejde videre med, så gennemføres der en uddybende spørgerunde blandt alle kommune om fald i eget hjem. Der vil samtidig blive gennemført en undersøgelse i en måned på AMK Vagtcentralen om, hvor mange gange AMK Vagtcentralen bliver kontaktet om at rejse borgere op, der er faldet uden skader/sygdom.

 

Der udarbejdes nu et oplæg, der skal bruges til at finde en løsning på problemstillingen.

 

Deadline for besvarelse er den 23. september 2022.

 

Fald i eget hjem (sensommer 2022)