Fællesmøde mellem kommunale praksiskonsulenter og kommunale nøglepersoner i kommunerne

Opdatering 14.05.18: Der er en del kommuner, som ikke har tilmeldt en kommunal repræsentant eller en praksiskonsulent til mødet. Sidste frist for tilmelding er rykket til den 25. maj 2018.

Mødet afholdes på Scandic i Kolding fra 14-17 for de kommunale repræsentanter og udvides med yderligere to timer for de kommunale praksiskonsulenter. 

Der afholdes den 7. juni 2018  fra kl. 14.00- 17.00 2018 fællesmøde mellem de kommunale praksiskonsulenter, kommunale nøglepersoner og praksiskoordinatorer på sygehusene.

På første del af mødet, vil Bjarne Thyssen Jørgensen fra Styrelsen for Patientsikkerhed fortælle om etiske udfordringer, der møder almen praksis og kommuner i samarbejdet om den enkelte borger. Der vil efterfølgende være tid til drøftelser ved bordene og mulighed for opsamling i plenum.

På den næste del af mødet, vil praktiserende læge Kirsten Dahl fra Assens præsentere Assensmodellen, som handler om fastholdelse af borgeren på arbejdsmarkedet.

Som tredje del af mødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål og tage aktuelle emner op.

Som afslutning på mødet vil der fra 17-18.30 være afsat tid til, at praksiskonsulenterne, praksiskoordinatorerne og sekretariatet omkring PKO-ordningen kan sparre og drøfte aktuelle emner. Der vil være aftensmad fra kl. 18.30.

Nærmere information og program mv. følger seneres.

Både praksiskonsulenter og kommunale nøglepersoner bedes melde sig til mødet via nedenstående formular. De kommunale praksiskonsulenter har fået en mail direkte, hvor de henvises til denne side. Den enkelte kommune må meget gerne tage dialog med praksiskonsulenterne om deltagelse i mødet, så vi sikrer, at invitationen ikke overses.

 

Udfyld venligst nedenstående snarest muligt og senest den 25. maj 2018.

Tilmelding til fællesmøde mellem kommunale praksiskonsulenter og kommunale nøglepersoner