Høring af Region Syddanmarks Fødeplan

Opdatering 18. oktober 2021:

Tak for jeres tilbagemeldinger. Det fælleskommunale høringssvar til Region Syddanmarks Fødeplan er nu sendt til Regionen. Det endelige høringssvar kan læses her: Fælleskommunalt Høringssvar På Fødeplanen 2022

4. oktober 2021:

Tak for jeres input til det fælleskommunale høringssvar. Nedenfor finder I det reviderede udkast. Fristen for afsluttende bemærkninger til høringssvaret er den 11. oktober 2021, til Mia Mandau, mima@haderslev.dk. 

13. september 2021:

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet et udkast til fælleskommunalt høringssvar til denne. Vi beder kommunerne sende input til dette udkast til høringssvar.

Region Syddanmark har udarbejdet en ny fødeplan, som er sendt i høring. Der vil blive udarbejdet et fælleskommunalt høringssvar på fødeplanen. Den enkelte kommune har mulighed for også selv at afgive et høringssvar.
Høringsfristen er den 22. oktober 2021.

Procesplan for fælleskommunalt høringssvar:

Dato

Handling

Frist for tilbagemelding til sekretariatet (mima@haderslev.dk)

13. september

Første udkast til høringssvar sendes til kommentering i kommunerne

27. september

4. oktober

Andet udkast til høringssvar sendes til kort endelig godkendelse i kommunerne. Er der afsluttende bemærkninger til høringssvaret, kan disse afgives.

11. oktober

Høringssvaret indsendes til Region Syddanmark senest den 22. oktober 2021.

 

Sekretariatet vil indhente input fra udvalgte kommunale repræsentanter til udarbejdelse af udkastet, men såfremt der er kommuner, som har nået at dykke nærmere ned i fødeplanen allerede nu, er skriftligt input meget velkomne.

Region Syddanmarks udkast til fødeplan: Fødeplan Høringsversion

Høringsbrev: Høringsbrev Fødeplan Region Syddanmark

Henvendelser vedrørende høringen sendes til Mia Mandau, mima@haderslev.dk