Fælleskommunalt høringssvar af Region Syddanmarks sundhedsplan

Region Syddanmark har netop sendt udkast til deres nye sundhedsplan i høring (ultimo maj). Klik her for at se Sundhedsplanen.

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har med input fra Formandskabet for SSF udarbejdet et udkast til et fælleskommunalt høringssvar. Klik her for at høringssvaret.   

Hvis Sekretariatet ikke hører andet, regner vi med, at alle kommuner vil være med i svaret. I bedes sende eventuelle kommentarer senest den 28. juni 2017 til cetr@haderslev.dk.