Fælleskommunalt høringssvar af praksisplaner for 3 specialer i Region Syddanmark

Hermed sendes det fælleskommunale høringssvar af praksisplaner for de tre specialer til kommentering blandt de syddanske kommuner.

 

Det er Sekretariatets vurdering, at der generelt er tale om nogle gennemarbejdede praksisplaner på et fagligt højt niveau, der er lette at læse og forstå. Gennemgangen af praksisplanerne har dog givet anledning til bemærkninger af både generel og specifik karakter.

 

I bedes i jeres gennemlæsning af høringssvaret være særlig opmærksom på bemærkningen om, hvorvidt jeres hjemmepleje kan kommunikere via det elektroniske korrespondancemodul med speciallægepraksis for dermato-venerologi.

 

I finder udkastet til et høringsvar her: Fælleskommunalt høringssvar for praksisplaner for speciallægeområdet

 

I bedes sende jeres input til det fælleskommunale høringssvar senest mandag den 9. oktober 2017 til celu@haderslev.dk. Sekretariatet vil indarbejde bemærkningerne i høringssvaret og sende det til Region Syddanmark inden for høringsfristen, som er fredag den 13. oktober 2017.    

 

 


Praksisafdelingen i Region Syddanmark sendte onsdag den 13. september 2017 praksisplaner for tilrettelæggelsen af speciallægepraksis indenfor følgende tre specialer i høring:

  • Oftalmologi (øjenområdet)
  • Otologi (øre-næse-halsområdet)
  • Dermato-venerologi (hudområdet)

 

De 22 syddanske kommuner er høringspart, og de anmodes om at fremsende høringssvar senest fredag den 13. oktober 2017, kl. 12.00.

 

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har besluttet, at der udarbejdes et fælleskommunalt høringssvar for de tre praksisplaner. Fælleskommunalt Sundhedssekretariat vil i udarbejdelsen trække på fagpersoner i de syddanske kommuner, der har kendskab til områderne.

 

Et udkast til et fælleskommunalt høringssvar vil blive sendt ud til kommentering blandt de syddanske kommuner mandag den 25. september 2017.

 

Høringsudkast praksisplan for øre,- næse og halsområdet

Høringsudkast praksisplan for øjenområdet

Høringsudkast praksisplan for Dermato Venerologi

Høring af praksisplaner på speciallægeområdet.