Opfølgning på møde mellem kommunale praksiskonsulenter og kommunale nøglepersoner

Der blev afholdt fællesmøde mellem de kommunale praksiskonsulenter og de kommunale nøglepersoner den 7. juni 2018.

Praksisafdelingen i Region Syddanmark ønsker at følge op på, hvorvidt oplægget omkring sygemeldinger fra Assens Kommune har medført drøftelser og evt. initiativer lokalt efterfølgende. 

Deltagerne på mødet bedes derfor besvare nedenstående spørgsmål senest den 11. januar 2019.

Opfølgning på netværksmøde for kommunale praksiskonsulenter