Ensomhed – Rundspørge om eksempler på initiativer mod ensomhed i kommunerne

På det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) vil der være en strategisk drøftelse af ensomhed, og hvilke indsatser Region og kommuner har til at modvirke ensomhed. I rammerne for Sundhedsaftalen 2019-2023 er der fokus på, at færre skal føle sig ensomme og dette effektueres bl.a. gennem partnerskabet for ABC for Mental Sundhed. 

Viden om, og eksempler på andre kommunale indsatser mod ensomhed, vil de kommunale repræsentanter i SKU bringe med i drøftelsen omkring, hvorledes der arbejdes med at modvirke ensomhed i det nære sundhedsvæsen.

Endvidere vil oversigten over indmeldte initiativer og indsatser blive tilgængeligt for kommunerne på Fælleskommunalt Sundhedssekretariatets hjemmeside.

Vi håber, at I vil melde ind med eksempler på både igangsatte og planlagte initiativer og indsatser I i jeres kommune har mod ensomhed, og gerne senest d. 15. April 2021.

Har I spørgsmål til ovenstående, kan Strategisk konsulent Mia Hansen Mandau fra Fælleskommunalt Sundhedssekretariat kontaktes på enten tlf. 24 65 62 06 eller mail: mima@haderslev.dk. 

Initiativer mod ensomhed

Forud for SKU 5/5-21