Endelig version af Sundhedsaftalen 2019-2023

Der har været flere efterspørgsler på, hvornår den endelige version af Sundhedsaftalen foreligger, så den blandt andet kan bestilles i print, så hermed gives et fælles svar.

Vi har afventet de nationale tal for 2019, så målsætningerne omkring psykisk sygdom kan blive indsat i aftalen, inden den printes. Der ligger nu et foreløbigt udkast til disse tal, som Følgegruppen for kvalitet, økonomi og effekt vil behandle på et møde i uge 43. Det er således hensigten, at aftalen sendes i print efter endelig godkendelse i SKU den 29. oktober. Når det er muligt at bestille print af aftalen, vil det blive meldt ud til kommunerne.