Endelig udgave af version 1 af Sundhedsaftalen 2019-2023

Det administrative tillæg til sundhedsaftalen er revideret på baggrund af DAK-mødet den 23. november, og både aftalen og tillægget er nu sendt til tryk. 

Begge dele vil blive omdelt på det politiske møde den 9. december. Informationer om, hvordan trykte eksemplarer kan rekvireres følger snarest.

Der gøres venligt opmærksom på, at jf. Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler skal alle kommunalbestyrelser offentliggøre den indgåede sundhedsaftale, herunder senere versioner, på deres hjemmesider.

Sundhedsaftalen kan ses her og det administrative tillæg her.