Ekspertliste: Fælleskommunale økonomigruppe

I forbindelse med den nye organisering på sundhedsområdet, har Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen drøftet hvilken form og i hvilket regi, de opgaver der indtil nu har ligget i den Fælleskommunale økonomigruppe (FKØ), bedst løses fremover.

FKØ’s opgave har været at rådgive, udarbejde ledelsesinformation, tilvejebringe og formidle sundhedsøkonomiske analyser og sundhedsdata om patient- og økonomiflow, opgaveglidning og økonomisk ressourceindsats m.v. på foranledning af Sundhedsstrategisk Forum. Oprindeligt var der 9 medlemmer af arbejdsgruppen, dækkende alle 4 SOF’er. Aktuelt er der 4 medlemmer i gruppen, og SOF Sønderjylland er ikke længere repræsenteret.

Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen har på deres møde den 24. august 2022 besluttet, at i stedet for den eksisterende gruppe skal udarbejdes en kommunal ekspertliste, med relevante kontaktpersoner, der kan tages kontakt til når Sundhedsdirektørkredsen har behov for økonomisk ekspertviden.

Listen skal indeholde flere navne, end de navne, der på nuværende tidspunkt er en del af Den Fælleskommunale Økonomigruppe, sådan at alle 4 klynger er repræsenteret. Det vil være mest optimalt med to navne fra hver klynge.

Derfor bedes hver klynge sende 2 eller flere navne, fra hver klynge, i nedenstående formular. De indmeldte skal have ekspertviden i forhold til at kunne rådgive, udarbejde ledelsesinformation, tilvejebringe og formidle sundhedsøkonomiske analyser og sundhedsdata om patient- og økonomiflow, opgaveglidning og økonomisk ressourceindsats m.v.

Fristen for at indmelde er den 1. december 2022.

De indmeldte på listen, vil blive kontaktet af Formandskabet eller Sundhedsdirektørkredsen, via sekretariatet, når relevante opgaver eller spørgsmål opstår.

Ved spørgsmål kan Louise fra sekretariatet (Louise.OvergaardNielsen@middelfart.dk). 

Bekræft samtykke