Ekspertgruppe for LKT KOL-nationalt

Følgende er udpeget til gruppen:

Mette Mortensen, Varde Kommune: mmor@varde.dk

Camilla Eggeling, Odense Kommune: ceg@odense.dk