EDI-nedbrud – ny anmodning om indsamling af mailadresser.

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har tidligere forespurgt i kommunerne om en mailadresse til én funktionspostkasse til meddelelser ved EDI-nedbrud/planlagte nedlukninger. Det har i første omgang ikke været tydeligt nok, hvad der forespørges efter i den enkelte kommune, og derfor kommer her en ny forespørgsel. Der er brug for, at alle 22 kommuner svarer – også dem der i første omgang har meldt én mailadresse ind. 

Der efterspørges altså en mailadresser til én funktionspostkasse for hver kommune i tidsrummet kl. 8.00 – 22.00 samt mailadresser på evt. andre modtagere af meddelelser om EDI-nedbrud senest onsdag den 20. juni 2018.

 

Aabenraa Kommune har oprettet en funktionspostkasse. Såfremt I har spørgsmål eller behov for hjælp til oprettelse af en funktionspostkasse, kan I rette henvendelse til Anna Marie Bie Lundgaard på amlu@aabenraa.dk eller tlf. 73767544. 

 

Formålet med én funktionspostkasse

Når der er nedbrud eller planlagte nedlukninger i sygehusenes eller kommunernes systemer, og dette påvirker den elektroniske kommunikation mellem sygehuse og kommuner i forhold til advis, indlæggelsesrapport etc., meldes det via en formular ind til EDI-servicedesk i Regional IT, som så sender meddelelse herom til relevante parter.

Teksten i emnefeltet i mailen vil starte med ”EDI-Driftsinfo” jf. vedlagte tegning ”Kommunikation ved EDI-nedbrud/planlagt nedlukning”.

 

Af hensyn til patientsikkerheden er det vigtigt at sikre meddelelser om nedbrud, fx i situationer som er beskrevet her:

  1. En borger med kontakt til hjemmesygeplejen bliver indlagt uden at kommunen er til stede ved indlæggelsen. Der er systemnedbrud i et af regionens systemer, hvilket bevirker, at sygehuset ikke kan sende indlæggelsesadvis til kommunen – eller der er systemnedbrud i et af kommunens systemer, hvilket bevirker, at kommunen ikke kan modtage indlæggelsesadvis fra sygehuset. I begge tilfælde får hjemmesygeplejen ikke besked om, at borgeren er indlagt. Hjemmesygeplejen kører forgæves ud til patienten, og i værste fald involveres politiet, og borgeren efterlyses.
  2. En borger, der flere gange dagligt modtager hjælp til toiletbesøg, af- og påklædning, medicingivning m.m. af hjemmesygeplejen, indlægges på sygehuset. Ved udskrivelse er der systemnedbrud i et af regionens systemer, hvilket bevirker, at sygehuset ikke kan sende udskrivelsesadvis og udskrivningsrapport til kommunen – eller der er systemnedbrud i et af kommunens systemer, hvilket bevirker, at kommunen ikke kan modtage udskrivelsesadvis og udskrivningsrapport fra sygehuset. I begge tilfælde får hjemmesygeplejen ikke besked om, at borgeren er udskrevet fra sygehuset. Borgeren kommer hjem og får ikke den nødvendige hjælp og medicin, hvilket kan betyde, at borgerens sygdomstilstand forringes, borgeren kan være usikker og bange, får måske ikke mad og/eller hjælp til at komme på toilettet og i seng. Manglende udskrivningsadvis og –rapport kan få fatale konsekvenser, hvis borgeren ikke selv er i stand til at reagere på manglende hjælp, fx  en  dement patient.

 

Som supplement til funktionspostkassen kan meddelelse om EDI-nedbrud/planlagte nedlukninger tillige sendes til personspecifikke mailadresser til personer med ansvar i forhold til EDI-nedbrud. Det er ikke muligt at anvende sms som distributionsvej mellem kommune og region, men der er intet til hinder for, at sms kan anvendes ved videreformidling i egen organisation.

 

Godkendt aftale om meldeprocedure samt kommunikation ved EDI-nedbrud

Aftale Om Meldeprocedure 2018

Kommunikation Ved EDI Nedbrud Maj18

 

Kontakt ved EDI-nedbrud