E-læringskursus vedr. kateteranlæggelse og pleje

Region Syddanmark har i 2018 indgået en samarbejdsaftale med de 22 syddanske kommuner, der skal sikre, at kommunale medarbejdere opnår de kvalifikationer og kompetencer, der skal til for at anlægge og pleje et urinvejskateter i borgerens eget hjem. Samarbejdsaftalen kan læses her: Samarbejdsaftale Om Kateteranlæggelse.

I relation til aftalen, har Følgruppen for behandling og pleje nu udviklet et e-læringskursus om anlæggelse og pleje af urinvejskateter i borgerens eget hjem. E-læringskurset stilles til rådighed for alle kommuner i Region Syddanmark samt regionale sygehusenheder.

I kan læse mere om E-læringskurset her: E Læringskursus Vedr. Kateteranlæggelse Og Pleje Region Syddanmark 

Formålet med undervisningen er, at lærer om:

  • Anlæggelse af engangskateter og blærekateter
  • Skift af blærekateter og topkateter
  • Pleje af blærekateter og topkateter
  • Forebyggelse af komplikationer

Anlæggelse af blærekateter og engangskateterisation sker på ordination fra en læge. Anlæggelsen kan på delegation iht. samarbejdsaftalen foretages af autoriserede sundhedspersoner i den kommunale sygepleje.

 

Ovenstående informationer om e-læringskurset, må meget gerne videreformidles til relevante medarbejdere i kommunen.