DOSIS-konference d. 9 og 10 november

Data og styring i sundhedsvæsenet

I kølvandet på en periode, hvor de gængse styringsværktøjer har været sat ud af drift, er det tid til at spørge – hvordan skal styringen af fremtidens sundhedsvæsen foregå? Hvordan kan data understøtte dette arbejde? Hvilke muligheder giver nye datakilder? Hvilken slags ledelsesinformation er der brug for?
Det vil konferencen forsøge at give et bud på både ud fra et kommunalt, regionalt og tværsektorielt perspektiv. Der vil være oplægsholdere både fra kommuner og regioner – nogle med fokus tæt på driften, andre med et mere overordnet styringsfokus.

Hør blandt andet om

Dataunderstøttelse af det tværsektorielle samarbejde
Bliv klogere på kommuners samarbejde med KiAP i forbindelse med klyngepakkerne og dataunderstøttet kvalitetsudvikling af samarbejdet med almen praksis, Sundhedsdatastyrelsens nye løsning Sundhedsdata på tværs, Sjællandsportalen og meget mere.
Med regionalt fokus
På den regionale bane vil der komme oplæg om, hvordan der arbejdes med opfølgning på udrednings- og behandlingsretten, hvordan data kan bruges til kapacitetsudnyttelse på operationsområdet og meget mere om databaseret ledelse.

Praktisk information

Hvornår: Torsdag d. 9 november – fredag d. 10 november 2023

Hvor: CPH Conference, DGI Byen, København

Deltagere: Medarbejdere i regioner og kommuner, der arbejder med sundhedsdata og driftsstyring.

Tilmelding: Tilmeld dig på tilmeld.dk/dosis2023