Diverse

Opdatering af www.sundhed.dk

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat er blevet bedt om at minde alle kommuner om, at listen over risikomanagere i kommunerne, som ligger på www.sundhed.dk, trænger til en opdatering (  https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/administration/patientsikkerhed-uth/kommunale-risikomanagere/ ).

Alle kommuner opfordres derfor til at være opmærksomme på denne liste i forbindelse med den forestående opdatering på www.sundhed.dk.

(20-02-2017)

 

Praktikvejlederbehov

 

KKR Syddanmark besluttede i juni 2016, at den kommunale andel af praktik på sygeplejersuddannelsen skal udgøre minimum 30 % den samlede praktik i 2020.

 

Beslutningen medfører, som drøftet på sidste SSF møde, en forventning om, at praktikvejlederkapaciteten skal øges i de enkelte kommuner.

For mere information kan sagsfremstillingen fra SSF-mødet i november ses her: Sag om mere praktik

 

For at få et samlet overblik over, hvor meget praktikvejlederkapaciteten skal udvides med for at kommunerne i Syddanmark kan leve op til KKR-målsætningen om, at kommunerne skal varetage minimum 30 % af praktikken på sygeplejerskeuddannelsen i 2020, vil vi bede jer om at besvare følgende:

 

  1. Nuværende antal praktikvejledere (kliniske vejledere af sygeplejerskeuddannelsen) i jeres kommune?
  2. Forventet antal ekstra praktikvejledere (kliniske vejledere), som kommunen har behov for, for at kunne leve op til KKR-målsætningen om en kommunal praktikandel på 30% i 2020?

 

Rundspørgen skal bl.a. bruges til at få et overblik over hvor stort et behov der er for at professionshøjskolerne tilrettelægger særlige mere fleksible praktikvejleder-uddannelsesforløb.

 

Send svaret til cetr@vejen.dk senest den 7. februar 2017.