Digitalisering af forsendelse af LÆ-blanketter

Netforvaltning Sundhed tilbyder nu at regioner kan modtage og afsende specifikke LÆ-attester til kommunerne. Region Syddanmark er i gang med at implementere løsningen gradvist. Den eneste betydning dette har for kommunernes arbejdsgang med forsendelse af LÆ-anmodninger, er at det nu er særligt vigtigt at kommunerne vælger den korrekte modtagerafdeling i NFS.

Region Syddanmark er så småt kommet godt i gang med anvende Digital Sygehus kommunikation.

Digital Sygehus kommunikation er en opdatering af Netforvaltning Sundhed (NFS), der muliggør at sygehusene nu kan modtage og afsende specifikke LÆ-attester til kommunerne digitalt. I dag modtages og afsendes LÆ-attester i Region Syddanmark med traditionel post, hvilket ofte betyder lange svartider samt potentielle rykkere. Her efter sommerferien, vil flere og flere sygehusafdelinger i regionen, begynde at tage den nye digitale løsning i brug.

For kommunerne betyder opdateringen ingen ændringer i de kendte arbejdsgange omkring forsendelse og modtagelse af LÆ-attester. Ændringen ligger i, at for de sygehusafdelinger der er tilmeldt løsningen, vil LÆ-anmodningen blive sendt til den angivne e-mailadresse i NFS:    

 

Fig.: skærmbillede fra Netforvaltning Sundhed

 

Ligesom ved forsendelse med traditionel post, vil der være LÆ-anmodninger der sendes til forkert sygehusafdeling. Førhen gjorde afdelinger opmærksom på dette, ved at sende anmodningen retur til kommunen. Denne løsning er ikke længere aktuel ved de tilmeldte afdelinger, og de kan derfor ikke på samme måde gøre den enkelte kommune opmærksom på, at anmodningen er sendt forkert. Det er derfor vigtigt, at medarbejderen i kommunen sikrer sig, at det er den korrekte afdeling der vælges som modtager af LÆ-attesten i NFS.

Regionen håber, at løsningen kan være med til at lette processen omkring modtagelse og forsendelse af specifikke LÆ-attester for både kommuner og region.   

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Gitte Post-Lundgaard på mail: Gitte.Post-Lundgaard@rsyd.dk eller telefon 2399 3264 eller Sara Dagher på mail: sadag@eg.dk eller telefon 2383 3363.