Den kommunale akutfunktion – opmærksomhed på implementering af nye standarder

Vi vil på vegne af MedCom bede om, at nedenstående besked videregives til de kommunale praksiskonsulenter i jeres kommune.

 

MedCom har med baggrund i Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen udarbejdet 2 nye standarder: ”Den gode henvisning til kommunens akutfunktion (XREF22)” og ”Det gode afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion (XDIS22)”, som kommune-, praksis-, vagtlæge- og sygehussystemleverandører har været i gang med at udvikle i dele af 2019 og 2020.

 

Efter aftale med alle parter blev der aftalt en fælles national ibrugtagelsesdato per 1. september 2020. MedCom har i sommerperioden modtaget information om, at der er 12 kommuner, som er forsinket i en begrænset periode. Den fælles nationale ibrugtagelsesdato er derfor erstattet af en implementeringsperiode fra 1. september 2020 til 1. december 2020.

 

I kan læse mere om projektet her: Infobrev Til Praksiskonsulenter September 2020

Der er desuden udarbejdet en informationspjece til praksislægerne vedrørende de to nye standarder, disse kan tilgås her: Den Dynamiske Akuthenvisning Pjece 

 

MedCom har modtaget mange henvendelser fra kommuner, som er i gang med den organisatoriske implementering af standarderne og har her erfaret, at nogle praksiskonsulenter og sygehuse ikke kender til eller har hørt om de nye standarder.

 

Vi vil derfor på vegne af MedCom bede om, at denne besked også videregives til de kommunale praksiskonsulenter i jeres kommune.