De endelige kommissorier for følgegrupperne under Sundhedsaftalen 2019-2023

Kommissorierne for følgegrupperne under Sundhedsaftalen 2019-2023 er nu godkendt i DAK.

De endelige kommissorier, til brug for udpegning til følgegrupperne, kan ses her: 

Der vil senere blive udsendt formularer for hver af de fire følgegrupper via www.faelleskommunalsundhed.dk. Der skal udfyldes en formular for hver enkelt repræsentant, som indmeldes. Formularerne vil blive lagt ud ca. 10 dage før frist for indmeldelse.

Indmeldelsesformularen på hjemmesiden vil have følgende felter, som skal udfyldes:

  • Navn på (P)SOF
  • Navn, e-mail og stilling på indmeldte repræsentant
  • Relevante kompetencer/motivation/erfaring for arbejdet
  • Beskrivelse af deltagelse i øvrige, relevante fora
  • Angivelse af, hvorvidt repræsentanten ønsker at være formand

 

Datoer

Hvornår

Hvad/hvordan

Ansvar

Sep-okt.

Evt. omorganisering og afklaring af nye repræsentanter i (P)SOF´erne

De enkelte (P)SOF´er

19.11.19

Deadline for indmeldelse af repræsentanter til følgegrupperne via www.faelleskommunalsundhed.dk

De enkelte (P)SOF´er

21.11.19

Mulighed for drøftelse af kommunal bemanding på SSF-møde

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

19.11.19-06.12.19

Koordinering af udkast til endelig bemanding af følgegrupper ud fra indmeldte repræsentanter samt godkendelse hos Arne og Kurt

Koordinationsgruppen

20.11.19-

05.12.19

Udpegning til kompetencegrupperne

De enkelte (P)SOF´er

06.12.19-

16.12.19

Koordinering af udkast til endelig bemanding af kompetencegrupperne samt godkendelse hos Arne og Kurt

Koordinationsgruppen

28.01.20

Afholdelse af Kick-off for følge- og kompetencegrupper

Koordinationsgruppen