COVID-19 webinar om senfølger og rehabilitering – nu på video

Langt om længe har vi videoen fra vores COVID-19 webinarer om senfølger og rehabilitering klar. Om end COVID-19 har været med til at gøre os endnu mere digitale og bl.a. faciliteret live-videndeling på tværs af regionen, så har teknikken det desværre stadig med at drille af og til. Heldigvis er fokus på COVID-19 senfølger og rehabilitering stadig aktuelt og efterspurgt, og vi håber derfor, at I vil dele videoen med relevante ansatte og i jeres netværk.

 

COVID-19 webinaret

COVID-19 patienter med senfølger er en ny gruppe borgere, hvis rehabiliteringsbehov vi er undervejs med at skabe viden om.

 

Med udgangspunkt i erfaringer om senfølgerne efter COVID-19 afholde Odense Universitetshospital d. 25. marts og 7. april 2021 afholdt webinaret COVID-19 – Senfølger og rehabilitering.

Webinaret omhandlede:

  • Senfølgesymptomer
  • Rehabiliteringsbehov og erfaringer med test og interventioner med fokus på lettere kognitive gener

 

Webinaret tog udgangspunkt i erfaringer fra COVID-ambulatoriet på Odense Universitetshospital, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi og REHPA, det nationale Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

 

I finder programmet for arrangementet her: COVID 19 Senfølger Og Rehabilitering

 

I alt var 289 tilmeldt på tværs af hele Region Syddanmark. Vi takker for deltagernes engagement.

 

Gense webinaret

Vi har lavet en sammenfatning af de to webinarer med oplæg, spørgsmål til panelet og svar.

Du kan tilgå videoen ved at logge ind via Plan2Learn her: https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=8ca1a226-6655-4fbb-b616-599bd0972dfb&r=KursusValg.aspx?id=81029 

Såfremt man oplever udfordringer med at tilgå videoen, kan man kontakte:

Plan2Learn support
ouh.plan2learn.support@rsyd.dk
Tlf. +45 2345 9740

Endvidere er her supplerende information i relation til målgruppen fra REHPA, det nationale Videncenter for Rehabilitering og Palliation, og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV): Senfølgebehandling I CKV (210408)

 

Nationalt webinar om rehabilitering efter COVID-19 infektion

REHPA inviterer til nationalt webinar ’Perspektiver på rehabilitering efter COVID-19 infektion’ d. 18. juni 09.00-12.30. Program følger.

 

Formål: At dele erfaringer og viden om rehabilitering til personer efter COVID-19 infektion.

Målgruppe: Fagprofessionelle med interesse for COVID-19 infektion og rehabilitering eller med beskæftigelse i jobcentre.

Oplægsholdere: Sundhedsprofessionelle fra OUH, Rigshospitalet, en kommune og REHPA.

 

Tilmelding: https://www.conferencemanager.dk/rehpa-webinar-rehabilitering-efter-covid-19

 

 

Oversættelse af WHO’s folder

REHPA har oversat WHO’s folder om ”Råd til hvad du selv kan gøre efter COVID-19”: https://www.rehpa.dk/wp-content/uploads/2021/03/Raad-til-hvad-du-selv-kan-goere-efter-COVID-19-WEB.pdf

Folderen kan også let søges frem på REHPA’s hjemmeside.

 

På REHPA’s hjemmeside www.rehpa.dk finder du også yderlige viden om COVID-19 i relation til rehabilitering og palliation – herunder studier, artikler, tiltag, retningslinjer mv.

 

Genoptræningsforløb ved Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

CKV tilbyder genoptræningsforløb for borgere med komplekse og vedvarende COVID-19 senfølger.

For nærmere information se vedhæftet folder.