COVID-19 afdækning i de syddanske kommuner

Region Syddanmark har nedsat en task force for det tværsektorielle samarbejde vedrørende COVID-19. Gruppen refererer til den overordnede, regionale COVID-19 task force.

Formanden for gruppen er Susanne Lauth og består derudover af formandskaberne for SOF’erne.

Formålet med gruppen, er at fortsætte det gode samarbejde baseret på fælles populationsansvar i en situation med ekstraordinært pres på det samlede sundhedsvæsen. Målet er at de patienter, der skal behandles og plejes, får den hjælp, de har behov for, på det rette niveau. Desuden at afklare, hvordan en mulig kapacitet for behandlingspladser kan øges gennem et øget samarbejde med kommunerne og almen praksis. Udmeldingen fra regering og Sundhedsstyrelsen er, at sygehusenes kapacitet er styrende for den samlede indsats i sundhedsvæsenet, herunder i kommuner og almen praksis.

Der er på første møde, som er afholdt fredag den 13. marts 2020, blevet rejst en række udfordringer og spørgsmål som man har behov for informationer om, fra de 22 syddanske kommuner. Disse informationer skal benyttes på det næstkommende møde i gruppen, som er på tirsdag den 17. marts 2020.  

Derfor må i meget gerne, så hurtigt som muligt, og senest på mandag den 16. marts 2020 kl. 14.00, besvare nedenstående spørgsmål.

Vi ved at I alle har meget travlt i denne tid, og sætter derfor stor pris på jeres hjælp, så vi sammen kan få håndteret de udfordringer som man på nuværende tidspunkt møder i kommunerne og det tværsektorielle samarbejde, i denne ekstraordinære situation.

 

COVID-19 afdækning i de syddanske kommuner

  • Afdækning af sengepladser i kommunen

  • Nødberedskab

  • Nødpasningsordning