Børn og unge i fokus i ny samarbejdsaftale

Børn og unge får en særlig plads i det syddanske sundhedssamarbejde i de kommende fire år, ligesom forebyggelse kommer til at fylde meget. Sundhedsaftalen for 2024-2027 er nu godkendt af Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og PLO-Syddanmark og træder i kraft 1. januar 2024.

Der har været stor enighed blandt de tre parter om at have et særligt fokus på børn og unge i den nye sundhedsaftale. To ud af fire underliggende visioner har derfor med børn og unge at gøre. Dels ønsker aftaleparterne at forbedre børnenes og de unges trivsel, dels ønsker de at have et særligt fokus på sundhedsfremme og forebyggelse hos børn og unge. 

Sundhedsaftalen 2024-2027 blev godkendt af de tre parter på et møde i SSU 11. december 2023.

Sundhedsaftalen kan læses her: Sundhedsaftalen 2024-2027

Læs mere om nyheden her: Link