Arbejdsgruppe til udarbejdelse af samarbejdsaftale for telemedicinsk sårvurdering

Udpeget er:

  • Kirsten Nissen – Odense Kommune
  • Tina Beck Nielsen – Varde Kommune

Det Administrative Kontaktforum har den 14. maj 2018 besluttet, at Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin skal udarbejde en samarbejdsaftale for Telemedicinsk sårvurdering i Region Syddanmark.

Telemedicinsk sårvurdering var et nationalt udrulningsprojekt og en del af økonomiaftalerne for 2013. Telemedicinsk sårvurdering skulle implementeres nationalt i regi af den fællesoffentlige og nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin, som aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner.
Det var oprindeligt planen, at projektet skulle overgå til drift fra den 1. september 2016, men da der har været udfordringer med at nå måltallene for inklusion, er projektperioden blevet forlænget frem til udgangen af 2018.

 

I forbindelse med implementeringen i Region Syddanmark skal der udarbejdes en samarbejdsaftale på området, der skal gælde fra 1. januar 2019.

 

Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin efterspørg til det arbejde 3 kommunale repræsentanter, som kan deltage i en arbejdsgruppe, der skal udarbejde udkast til aftalen. Der er planlagt tre møder i arbejdsgruppen, som alle afholdes i Regionshuset i Vejle:

  • Første arbejdsgruppemøde den 21. august 2018, kl. 12.30-14.30.
  • Statusmøde den 12. september 2018, kl. 10-12.
  • Afsluttende møde den 12. oktober 2018, kl. 10-12.

 

Det forventes, at arbejdsgruppen afleverer et forslag til en samarbejdsaftale på det afsluttende møde den 12. oktober 2018, således at aftalen kan præsenteres og godkendes på DAK den 19. november 2018. Det må forventes, at der vil være et skrivearbejde mellem de ovenstående planlagte møder.

Deadline for indmeldelse af repræsentanter er fredag den 10. august 2018.

 

Arbejdsgruppen til udarbejdelse af samarbejdsaftale for telemedicinsk sårvurdering

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, kan den kommunale følgegruppesekretær Trine Pagaard Clausen kontaktes på mail: triml@esbjergkommune.dk eller på mobil: 2054 1481.