Ansøgninger til demenspuljen

Formandskabet for SSF ønsker at opfordre til, at der er opmærksomhed i forhold til den pulje, der i øjeblikket kan søges til kompetenceløft på demensområdet. Herunder at muligheden for samarbejde med øvrige kommuner og evt. sygehuse afdækkes, og at der sikres en fælles tilgang blandt de deltagende kommuner til dialog med skolerne.

I den forbindelse vil vi bede jer give en melding til Fælleskommunalt Sundhedssekretariat (Christina: cetr@haderslev.dk), såfremt I allerede er i gang med overvejelser om at ansøge puljen. Dette som grundlag for, at Fælleskommunalt Sundhedssekretariat kan skabe et overblik og evt. bistå i en koordinering, hvis der ønskes flere kommuner med i nogle af projekterne.

Kort om puljen:

Målet med puljen er dels at understøtte et kompetenceløft i kommuner og regioner dels sikre en kompetenceudvikling på demensområdet med fokus på anvendelse og forankring af viden og kompetencer i praksis – både kommunalt og regionalt. Kompetenceudviklingen kan både omfatte basis- og specialistviden og kan tilrettelægges tværfagligt og tværsektorielt. Mere om puljen kan ses her: https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2017/demenshandlingsplan-kompetenceloeft-i-kommuner-og-regioner