Aftale om kommunal aflastning af sygehusene

Regeringen, Danske Regioner og KL udsendte den 20. december en aftale om kommunal aflastning af sygehusene. Baggrunden er den stigende smitte med Omikronvarianten, som udgør bekymring og med
den forventede smittestigning i den kommende tid, er det sandsynligt, at Omikronvarianten vil føre til en betydelig ekstra belastning af sygehusvæsenet.

Den nationale aftaleramme kan læses her: Aftale Om Kommunal Aflastning Af Sygehusene

Bilag: Model for kommunal aflastning af sygehusene kan læses her: Bilag – Model For Kommunal Aflastning Af Sygehusene 1

Aftale for udmøntning i Syddanmark, godkendt af Formandskabet for Det Administrative Kontaktforum den 22. december 2021 kan læses her: Regional Udmøntningsaftale Om Kommunal Aflastning Af Sygehusene