Afrapportering af kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi 2018

KL har lavet en samlet afrapportering af landets brug af speciale 62.

Afrapporteringen er basseret på kommunernes besvarelser af et spørgeskema.

Afrapporteringen kan læses her