Afklaring om ønsker og behov ift. koordinering af og styrket samarbejde med praksissektoren med et særligt fokus på almen praksis

Regionen har besluttet at etablere en ny enhed, SydKIP – Kvalitet i praksissektoren i Syddanmark. Et af formålene med SydKIP er at styrke samarbejde med praksissektoren ved oprettelse af samlet en ½-tids stilling for flere almen medicinske læger, som skal koordinere på tværs af praksiskonsulenter og udvikle samarbejdet på praksisområdet. Dette skal erstatte de nuværende 6 praksiskoordinatorer på de fem sygehuse og en samlet for kommunerne. Med den nye ordning er det forslaget, at 1/3 af tiden for de almen medicinske læger dedikeres til kommunerne med henblik på koordination på tværs af kommuner og igangsættelse af nye initiativer eller opgaver, eksempelvis i regi af Sundhedsaftalen.

Sundhedsstrategisk Forum er orienteret herom og har drøftet SydKIP på mødet i Sundhedsstrategisk Forum den 21. november 2019. Her blev det besluttet, at der er behov for en kommunal afsøgning om ønsker, behov og muligheder for at styrke samarbejdet med almen praksis. Denne skal danne rammerne for en drøftelse og beslutning I SSF, om det ønskes at medfinansiere SydKIP.

Vi har i forbindelse med denne afsøgning brug for kommunernes tilbagemelding på de nedenstående spørgsmål, senest den 21. februar 2020, med henblik på drøftelse i formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum den 26. februar.

 

Proces:

  • På mødet i SSF den 12. marts skal SSF drøfte en samlet oversigt over kommunernes ønsker og behov med henblik på at afklare, hvordan opgaverne løses bedst, og hvilke konkrete opgaver der kunne håndteres i regi af SydKIP.
  • På mødet i SSF den 27. maj drøfter SSF, hvorledes ønsker og behov bedst tilgodeses og således, hvorvidt kommunerne fortsat ønsker at medfinansiere SydKIP, efter udløb af aftalen med den nuværende praksiskoordinator

Afklaring om ønsker og behov ift. koordinering af og styrket samarbejde med praksissektoren med et særligt fokus på almen praksis