Afdækning af kommunernes anvendelse af videokommunikation i det tværsektorielle sundhedssamarbejde

På møde i Det Administrative Kontaktforum (DAK) den 22. juni 2017, fik Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin til opdrag at se på den tværsektorielle anvendelse af video.

 

Indsatsområdet er et af seks indsatsområder, som blev identificeret i forbindelse med et opdrag fra DAK i foråret 2017, hvor Følgegruppen kortlagde kommunale og regionale ønsker til øget digitalisering i Sundhedsaftalesamarbejdet.

 

I forbindelse med opdraget, har Følgegruppen behov for at afdække om og hvordan kommunerne i dag i sundhedssamarbejdet anvender video til at kommunikere på tværs af sektorer – eksempler på anvendelse kunne være ved et ambulatoriebesøg, et hjemmebesøg eller en tidlig udskrivning fra sygehuset.

 

Afdækningen skal bruges i det videre arbejde med opdraget, hvor Følgegruppen på baggrund af de indkomne svar, sammensætter en tværsektoriel arbejdsgruppe, der ser på samspillet mellem de eksisterende videoløsninger.

 

Deadline for svar på needenstående spørgsmål er fredag d. 3. november 2017.

 

Afdækning af kommunernes anvendelse af videokommunikation i det tværsektorielle sundhedssamarbejde

  • Eksempel på besvarelse: Esbjerg kommune stiller Skype for Business til rådighed når medarbejdere skal kommunikere med kollegaer, borgere og samarbejdspartnere mv. Dertil benytter Esbjerg Kommune sig af en Polycom infrastruktur. Polycom infrastrukturen giver mulighed for at deltage i videokonferencemøder med andre videokonferencelokaler og skype for Business-brugere. De to miljøer arbejder sammen. Når der kommunikeres med Regionen er det via MedComs virtuelle møderum eller via MedComs Pexip platform. Der benyttes forskelligt hardware plugins til at understøtte de virtuelle Skype møder. Alt efter mødesituationen kan mødet sættes op, så det passer til antal deltagere og den fysiske placering. Esbjerg Kommune anvender i dag Speakerphones, Conference Cam Connect, Eksternt kamera samt Round table.