Ændret indhold i Tryghedskassen fra 1. september 2020

Tryghedskassen indeholder utensilier og lægemidler og kan ordineres af lægen til symptomlinding i de sidste levedøgn hos alvorligt syge patienter. Det er Dansk Multidiciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL), der har ansvaret for Tryghedskassens indhold. DMCG-PAL oplyser, at nye Tryghedskasser fra den 1. september kommer til at indeholde Robinul inj. (glycopyrronium) i stedet for Buscopan inj. (hyoscine butylbromid). Begge har antikolinerg effekt og kan anvendes ved sekret-rallen. Anbefalet dosis er den samme for begge præparater, 1 ml sc. ved behov, højst 6 ml/døgn.

Der er orienteret bredt ud om ændringen, men pga. restlagre af Tryghedskassen kan man i en kort overgangsperiode opleve, at indholdet af Tryghedskassen ikke stemmer overens med det ordinerede antikolinerge præparat mod sekret-rallen. På regionens sygehusene arbejder man på en løsning, så begge antikolinerge præparater i overgangsperioden fremgår af FMK. Patienten skal dog kun behandles med det antikolnergikum, der ligger i Tryghedskassen – dvs. enten Buscopan (hvis det er en kasse, der er pakket FØR 1. september) eller Robinul (hvis det er en kasse, der er pakket EFTER den 1. september)

Læs evt. mere om Tryghedskassen på lægemiddelteamets side om Tryghedskassen på sundhed.dk